Original
Warunki użytkowania

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Prawa autorskie

Prawa autorskie w tym serwisie (w tym bez ograniczeń tekstu, grafiki, obrazów, materiałów audio-wideo) jest własnością firmy FMap i jej licencjodawców.

Licencja

Firma FMap udziela Użytkownikowi niewyłącznej i nieodpłatnie licencji do:

Firma FMap nie udziela żadnych innych praw w stosunku do tej strony lub materiałów znajdujących się na tej stronie. Innymi słowy, wszystkie inne prawa są zastrzeżone.

Dla uniknięcia wątpliwości, nie należy dostosować, edytować, zmieniać, przekształcać publikować, rozpowszechniać, transmitować lub wyświetlać tej strony lub materiału na tej stronie (w dowolnej formie) bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Użytkownik może poprosić o pozwolenie, pisząc na adres mailowy.

Naruszenia licencji

Jeśli jakieś materiały na tej stronie internetowej, Twoim zdaniem naruszają Twoje lub jakiejkolwiek innej osoby prawa autorskie, poinformuj nas o tym przez e-mail do FMap na FMap.eu.

Brak gwarancji

Ta strona oraz aplikacja jest "taka, jaka jest". Firma FMap nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do tej strony lub informacji i materiałów umieszczonych na tej stronie. W szczególności przerwy w działaniu serwisu nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy FMap.

Bez uszczerbku dla ogólnej wymowy powyższego postanowienia, firma FMap nie gwarantuje, że:

Ograniczenia odpowiedzialności

Firma FMap nie będzie odpowiedzialna w odniesieniu do treści, lub użytkowania, lub w inny sposób za wszelkie pośrednie, specjalne lub wynikowe straty, utraty lub uszkodzenia informacji lub danych.

Te ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie, nawet, jeśli firma FMap została wyraźnie poinformowana o potencjalnych stratach.

Wykorzystanie tego serwisu oznacza, że użytkownik zgadza się, z niniejszymi postanowieniami.

Jeśli nie zgadzasz się z tymi zapisami nie korzystaj z tego serwisu.


Niniejszy dokument jest oparty na oryginalnym szablonie stron internetowych stworzonych przez website-contracts.co.uk i rozprowadzane przez freenetlaw.com

proszę czekać ..
Parametry ścieżki
Parametry ścieżki
Logowanie
Nowe konto


Przeczytałem i akceptuję Warunki użytkowania.

=


Warunki użytkowania
text
Profil użytkownika
Limit punktów: 10
0

=

Edycja
Edycja

Nowa lokalizacja

=

Import ścieżki