Fmap.eu - find your friends! Fmap GPS App dla Androida Fmap GPS App from Apple Store       English    Polski    Deutsch    Español    Français       
Original

Pierwsze uruchomienie aplikacji FMap/FAGPS

FMap - wybór języka

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji ForAnn GPS automatycznie wywoływany jest kreator pozwalający na szybkie i proste skonfigurowanie parametrów. Pierwszy zestaw parametrów pozwala na wybór języka oraz inny parametrów związanych z prezentacją danych (używane jednostki, format współrzędnych, czy program ma używać całego ekranu, włączenie podświetlania i jego jasność).

Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać poprzez wybranie polecenia  Zapisz z menu.

FMap - Nowy użytkownik? FMap - Tworzenie nowego użytkownika w bazie

Następnie program pyta się czy stworzyć konto w bazie. W przypadku chęci stworzenia nowego konta należy podać nazwę użytkownika, hasło oraz adres e-mail (może być podany później przy aktywacji konta). Tak stworzone konto umożliwia już rozpoczęcie pracy, jednak docelowo wymaga pełnej aktywacji poprzez stronę http://fagps.forann.eu

Uwaga! Jeden użytkownik może mieć równocześnie stworzone tylko jedne konto testowe, w przypadku próby stworzenia drugiego konta system zakomunikuje błąd.

Jeśli użytkownik posiada już konto system poprosi o podanie nazwy użytkownika i hasła, a następnie zweryfikuje poprawność tych danych.

Program domyślnie przyjmuje wykorzystywanie wewnętrznego GPS'a, ewentualna zmiana źródła informacji o pozycji jest możliwa w ustawieniach (Menu/Ustawienia/GPS).
Na liście możliwych urządzeń GPS w zależności od telefonu mogą znaleźć się urządzenia dostępne przez port Bluetooth, szeregowy lub wewnętrzne. W przypadku wyboru portu Bluetooth lub szeregowego należy w dalszej części ekranu wybrać odpowiednie urządzenie/port.

FMap - konfiguracja GPS FMap - wybór urządzenia GPS

W przypadku urządzenia Bluetooth po wyborze pola Bluetooth rozpoczyna się poszukiwanie dostępnych urządzeń po jego zakończeniu należy wybrać odpowiednie urządzenie. W niektórych telefonach, aby wykorzystać urządzenie Bluetooth musi ono być wcześniej sparowane. W przypadku problemów z połączeniem należy sprawdzić, czy w telefonie nie są aktywne inne usługi Bluetooth i ponownie spróbować zestawić połączenie.
Uwaga! Aby zapisać nowe ustawienia należy z menu wybrać Zapisz.

Ekran główny - prędkość/wysokość

FMap - Ekran prędkość/wysokość

Ekran prędkość i wysokości prezentuje następujące informacje:

Ekran nawigacji

FMap - ekran nawigacji

Ekran nawigacji prezentuje następujące informacje:

Ekran informacji GPS

FMap - Sat Panel

Ekran informacji GPS prezentuje następujące informacje:

Okno główne(stara wersja) - widok danych GPS

FMap - okno główne - dane GPS

Okno główne z danymi GPS zawiera następujące informacje:

Okno główne - statut połączenia z Internetem

W prawym dolnym roku znajduje się kółko, którego kolor i odzwierciedlają stan połączenia z Internetem:

W środku koła, co pewien czas pojawia się kropka, która oznacza przesłanie pakietu danych. Jeśli kolor kropki jest biały, oznacza brak błędów, czerwony oznacza brak możliwości wysłania pakietu w danym momencie.

Okno główne - statut połączenia z urządzeniem GPS

W prawym dolnym roku znajduje się kółko, którego kolor i odzwierciedlają stan połączenia z Internetem:

W środku kwadratu znajduje się literka oznaczająca jaki sposób pozycjonowania urządzenia jest obecnie aktywny:

Okno lokalizujące znajomych i punktów odniesienia

okno główne - znajomi

Używając strzałek w lewo i prawo lub klawiszy 1,2,3 lub gestów w lewo/prawo możemy przechodzić pomiędzy oknami z parametrami GPS, lokalizacją znajomych oraz punktów odniesienia. Dla każdego znajomego (użytkownika, który dał nam prawa do oglądania swojej pozycji) oraz punktów odniesienia możemy zobaczyć:

Uwaga! Aby ustalić kierunek należy poruszać się prosto, równocześnie telefon powinien być zorientowany górą wyświetlacza w kierunku ruchu. Dla ułatwienia pokazano również kierunek północy, co pozwala na właściwą orientację telefonu, który znajduje się w jednym miejscu - jeśli wiadomo gdzie jest północ.

Widok mapy (tylko dla aplikacji FMap)

FMap - widok mapy

Opis przycisków

FMap - menu icon
Otwarcie menu.
FMap - bright icon
Zmienia podświetlenie ekranu (krótkie dotknięcie) lub otwiera formularz parametrów ekranu (długie dotknięcie)
FMap - change view icon
Przełączenie między widokiem mapy i danych GPS.
FMap - maps select icon
Otwarcie listy z wyborem map.
FMap - zoom in icon
Powiększenie mapy, jeśli dokładniejsza mapa jest dostępna w danym atlasie (offline map) lub na serwerze, powiększenie ekranu (długie dotknięcie)
FMap - center icon
Wyśrodkowanie mapy na obecnej pozycji użytkownika (krótkie dotknięcie) lub środku mapy (długie dotknięcie)
FMap - Zoom out icon
Pomniejszenie mapy, jeśli mniej dokładna mapa jest dostępna w atlasie atlas (offline map) lub serwerze, zmniejszenie ekranu (długie dotknięcie).

Dane pokazywane na mapie

U góry pokazano:

Na dole umieszczono skalę mapy.

FMap - locations screen

Na mapie widać ślad pozostawiony w miejscach, gdzie znajdował się telefon.
Jeśli zostaną dodane ścieżki/punkty na mapie widzimy dodatkowe linie i punkty wczytane z plików GPX.

FMap - menu icon

Menu

FMap - główne FMap - inne menu

Zablokowanie Klawiatury

Pozwala na zablokowanie klawiatury telefonu bez wychodzenia z programu, aktywne pozostają tylko te funkcje, które nie są "krytyczne" z punktu widzenia ustawień (klawisze lewo,prawo,1,2,3).

Pozycja (w widoku mapy)

Komenda pozwala na ustawienie pozycji docelowej/obecnej:

Stop/Start

Zablokowanie/odblokowanie zapisu/wysyłania punktów.

Ścieżka...

Podmenu umożliwiające zatrzymanie zapisu ścieżki, edycję ustawień bieżącej ścieżki lub rozpoczęcie zapisu nowej ścieżki.

HTTP...

Podmenu pozwala na włączenie/wyłączenie połączenia z Internetem. Umożliwia również zmianę parametrów połączenia oraz wysłanie wszystkich zapamiętanych punktów.

FMap - menu icon

Mapy../Zmień mapę...(tylko na widoku mapy)

Pokazuje listę map do wyboru. Na liście znajdują się mapy online (Open Street, Yahoo) oraz mapy offline-Trekbuddy (Open Street lub dodane przez użytkownika).
Wykorzystując ten formularz można dodać/ukryć/pokazać/przełączyć mapy. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale zarządzanie mapami.

Mapy../Trasy...(tylko na widoku mapy)

Mapy../Kalibracja...(tylko na widoku mapy)

Mapy../Odśwież...(tylko na widoku mapy)

Ponownie wczytuje pliki map z aktualnie używanego atlasu. Z opcji należy skorzystąć jeśli do plików dodano/usunięto nową warstwę/mapę.

Profil

Otwiera zestawienie najczęściej zmienianych ustawień. Dokładny opis znajduje się w punkcie Ustawienia/Profil.

Stoper...

Pozwala na wstrzymanie pomiaru czasu i odległości (Stop) lub ich wyzerowanie (Zeruj).

Ustawienia...

Pozwala na zmianę ustawień konfiguracyjnych programu. Dokładny opis dostępnych ustawień znajduje się dalej.

Uwaga! Po zmianie parametrów należy pamiętać o zapamiętaniu nowych ustawień (Zapisz). W każdym momencie można przywrócić ustawienia domyślne (Ustaw domyślne) lub zrezygnować ze zmian (Anuluj).

Ustawienia/HTTP

Parametry związane z połączenie do Internetu:

Ustawienia/Metoda

Ustawienia/Urządzenie

Ustawienia/Ekran

Ustawienia/Ścieżka

Ustawienia/Profil

Ustawienia/Inne

Ustawienia/Ustaw domyślnie

Ustawienie parametrów domyślnych dla wszystkich opcji.


FMap - switch view

Mapa/Panel (tylko dla FMap)

Przełączenie między widokiem mapy i parametrów GPS.

Inne...

Pomoc...

Zakończ

Wyjście z programu.

Klawiatura

Gesty

Zarządzanie listą map (tylko dla FMap)

FMap - map list FMap - map list

Użytkownik może wybrać wyświetlaną mapę spośród dostarczonych map lokalnych lub zdefiniowanych map sieciowych. Aplikacja pozwala na wyświetlenie map/atlasów przygotowanych w formacie programu Trekbuddy. Aby dodać mapę należy wykorzystać komendę dodaj i wybrać z listy plików plik cr.tar/cr.tba dla atlasu lub name.map/name.tar dla pojedynczej mapy.

Parametry określające lokalizację i ustawienia map znajdują sie w pliku maps.xml umieszczonym w folderze bazowym. Zaawansowani użytkownicy mogą dodawać nowe mapy sieciowe poprzez edycję tego pliku.

Komendy w menu listy map:

Komunikaty

Zdalne sterowanie za pomocą SMS'ów (tylko w systemie Android)

Domyślnie po instalacji aplikacji FMap funkcje SMS są aktywne można je wyłączyć w ustawieniach (Menu/Ustawienia/Inne/SMS).
Aby uaktywnić program FMap wystarczy wysłać do telefonu na którym chcemy uruchomić mapę SMS rozpoczynającego się od tekstu fmap.eu. Po włączeniu aplikacja rozpoczyna wysyłanie pozycji do serwisu FMap.eu i tam można sprawdzić aktualną pozycję telefonu.
Oczywiście do sprawdzenie tej pozycji wcześniej musisz otrzymać do tego prawo, musisz być w gronie znajomych użytkownika tego telefonu.

Poza zdalnym uruchomieniem aplikacji jest możliwość wykorzystania jeszcze kilku innych komend. SMS z komendami musi rozpoczynać się od tekstu fmap.eu po czy może nastąpić dowolna liczba komend oddzielonych przerwami.
Poniżej lista komend:

FMap - Speed PanelDodatkową funkcją serwisu SMS z aplikacji FMap jest pokazywanie treści przychodzących wiadomości w postaci komunikatu na ekranie.
Komunikat jest wyświetlany przez 10s lub do momentu jego ukrycia przez jego dotknięcie.

Poradniki filmowe

Oby dowiedzieć się więcej o obsłudze programu oraz jego przykładowych zastosowaniach zachęcamy do zapoznania się z poradnikami umieszczonymi w naszym kanale telewizyjnym.


Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.
FMap Team
mail: fmap@fmap.eu
www:http://fmap.eu,http://fmap.pl
YouTube:http://www.youtube.com/user/FMapTV