Original
Instrukcja użytkowania aplikacji FMap

Instrukcja użytkowania aplikacji FMap

FMap to aplikacja pozwalająca na prezentację i edycję tras,lokalizacji oraz listy znajomych. Użytkownik może udostępnić swoje dane innym użytkownikom poprzez dodanie ich do listy znajomych lub udostępnienie tych danych wszystkim. Dane są pokazane na ekranie w trzech tabelach:

W celu zarządzania tymi danymi można użyć popup menu, które są widoczne po naciśnięciu prawego przycisku myszy lub po kliknięciu na symbol ». Polecenie może dotyczyć jednej pozycji (użytkownik, lokalizacja lub trasa) lub kilku pozycji wcześniej wybranych poprzez kliknięcie na nich. Aby wykonać akcję dla wybranych pozycji należy wywołać popup menu z nagłówka tabel.

W celu pokazania lub ukrycia użytkownika / punktu / trasy należy kliknąć na komórkę w kolumnie oznaczonej . Kolor ikon i linii zmieniamy poprzez kolejne kliknięcia na tą komórkę.

Tabela użytkowników

W tabeli użytkowników umieszczono listę Twoich znajomych oraz właściciela konta. Szczegółowe informacje o użytkowniku/znajomym można znaleźć w okienku podpowiedzi po umieszczeniu kursora nad odpowiednią komórką. Dla znajomego widać status zaproszenia, czy nadal oczekujesz na dodanie do listy jego znajomych? W podpowiedzi znajduje się również poziom dostępu. Poziom dostępu określa, które lokalizacje/trasy może zobaczyć dany użytkownik. Na przykład, jeśli poziom dostępu jest ustawiony na "publiczny ukryty" to użytkownik ten zobaczy tylko punkty i trasy, dla których poziom prywatność jest na równym lub mniej restrykcyjnym poziomie (np. publiczny).

Zaznaczenie jednej linii lub kilku linii w tej tabeli powoduje automatycznie zawężenie listy pokazywanych lokalizacji i tras do tych, których właścicielami są wybrani użytkownicy.

W tej tabeli za pomocą popup menu możesz wykonać następujące polecenia:

Tabela lokalizacji

W tej tabeli można zobaczyć punkty swoje i swoich znajomych. Lista akcji, które możesz wykonać z popup menu:

Nowy punkt można również dodać bezpośrednio na mapie po naciśnięciu na punkt pojawia się okno, w którym jest polecenie Dodaj.

Tabela tras

W tej tabeli można znaleźć wszystkie trasy Twoje i Twoich znajomych (jeśli znajomy dał ci prawa do ich oglądania). W pierwszej kolumnie możesz zobaczyć nazwę trasy i jej właściciela. W następnych kolumnach pokazano czas startu i liczbę punktów w trasie. Korzystając z popup menu możesz:

Profil użytkownika

Z górnego menu można wejść do edycji Twoich ustawień. W formularzu pokazano:

W formularzu tym możesz zmienić jeden lub więcej parametrów:

Opcje dostępne na mapie

Po umieszczeniu kursora nad punktem na mapie pokazuje się okienko z:

Dodatkowo dla punktów specjalnym widzimy:

Po kliknięciu na dany punkt pokazuje się okienko z szczegółowymi informacjami o punkcie:

Dla punktu rozpoczynające i kończącego trasę widzimy informację o całej trasie:

W okienku dostępne są następujące polecenia:

proszę czekać ..
Parametry ścieżki
Parametry ścieżki
Logowanie
Nowe konto


Przeczytałem i akceptuję Warunki użytkowania.

=


Warunki użytkowania
text
Profil użytkownika
Limit punktów: 10
0

=

Edycja
Edycja

Nowa lokalizacja

=

Import ścieżki